4.5 Kennisconstructie

Subindicator 4.5.1

De docent toont aan dat hij de actieve kennisconstructie van zijn leerlingen bevordert met behulp van ICT.

In subindicator 1.4.2. heb ik laten zien dat ik een statistisch onderzoek heb ontwikkeld voor de eerstejaars leerlingen, die de leerlingen via ItsLearning kunnen vinden. De opdracht is voornamelijk een handleiding hoe de verkregen gegevens verwerkt kunnen worden met behulp van Excel, zoals het maken van staaf-, cirkel- en beelddiagramen en hoe de leerlingen middels Excel percentages en gemiddelden kunnen berekenen. Ook staan hier diverse tips voor Word, zoals het maken van een automatische inhoudsopgave, het gebruik van automatische koppen. Tijdens een les heb ik deze vaardigheden dan ook middels het digibord toegelicht.

Subindicator 4.5.2

De docent toont aan dat hij het leren leren van zijn leerlingen ondersteunt en bevordert met behulp van ICT.

In het ICT-leerarrangement zijn de opdrachten in verschillende niveaus uiteen gezet. Het leren leren van leerlingen wordt ondersteund door diverse manieren waarop de theorie aangeboden wordt: tekst, afbeeldingen, video's, voorbeelden en trial-and-error-opdrachten. Ook maak ik dus gebruik van DWO en diverse applicaties, zoals Kahoot! en mentimeter. Hierdoor krijgen leerlingen inzichten in wat ze hebben geleerd en waarin ze zich nog kunnen verbeteren. Door middel van de diverse manieren waarop de leerstof aangeboden wordt, leren leerlingen hoe ze nieuwe kennis het beste kunnen vergaren.

Subindicator 4.5.3

De docent toont aan dat hij de synchrone- en asynchrone samenwerking en communicatie tussen leerlingen en docent op een gepaste manier faciliteert door gebruik te maken van ICT.

Met mijn collega's communiceer ik vooral via Teams en Outlook, maar ook communiceren we via ItsLearning en Dropbox. De communicatie tussen mij als docent en de leerlingen verloopt ook via Outlook en ItsLearning. Op ItsLearning kunnen leerlingen zich voor bepaalde projecten of modules individueel of als groep inschrijven. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens Setting.

In de afbeelding is bijvoorbeeld te zien dat leerlingen een onderzoeksonderwerp voor Setting hebben aangemaakt. Samen met hun groepsgenoten zitten ze in één forum waar ze zelf ook informatie kunnen zetten. Ze kunnen ook bijvoorbeeld de verslagen, bronnen, linkjes en andere items die belangrijk zijn voor het project in dit forum bewaren. Dit bevordert de samenwerking.