1.2 Flexibel en adaptief

De docent is een flexibele en adaptieve professional.

Subindicator 1.2.1

De docent toont aan dat hij kan inspelen op onderwijskundige veranderingen en behoeften met betrekking tot het gebruik van ICT.

Geogebra

Tijdens een les over kwadratische formules waren er een aantal leerlingen die wel begrepen wat de x² en het losse getal deden met een grafiek, maar ze begrepen niet wat nu de 4x bijvoorbeeld voor effect had op de grafiek. Daarom heb ik Geogebra erbij gepakt. Op het digibord heb ik deze applet gemaakt.

In Geogebra kun je diverse formules invoeren, ook met allemaal letters. Ik heb dus de formule y=ax²+bx+c ingevoerd. Het resultaat ervan was dat Geogebra van de a, b en c een schuifbalk heeft gemaakt. Wanneer je de balkjes gaat schuiven, ontstaat er een formule y. Deze formule is vervolgens in een grafiek getoond. Door met de schuifbalkjes te spelen, kregen de leerlingen inzicht in het effect van de veranderingen op de grafiek. De applet is hieronder te vinden. Probeer het ook!

Subindicator 1.2.2

De docent toont aan dat hij initiatieven neemt in het gebruik van ICT om zo sociale- en crossculturele vaardigheden te bevorderen.

Wanneer ik leerlingen zelf groepjes laat maken, merk ik dat ze vaak dezelfde mensen kiezen om mee samen te werken. Omdat ik het goed vind dat leerlingen samenwerken met leerlingen die ze misschien niet zo erg mogen én om elkaar en elkaars afkomst beter te leren kennen, maak ik wel eens gebruik van de groepjesmaker. Dit is een website waarin je de namen van de leerlingen en het aantal groepjes ingeeft. De uitkomst is een verdeling van de leerlingen over de groepjes, zoals hiernaast te zien is.