4. Didactisch handelen

Als docent maak je in verschillende onderwijssituaties weloverwogen en doelmatig gebruik van diverse ICT-middelen. Hierbij wordt er verbinding gelegd tussen leerdoelen, didactische werkvormen en de inzet van ICT. De docent maakt keuzes ten aanzien van het type leerpraktijk, didactische strategie en de inrichting van de (digitale-) leeromgeving.

Maak ik weloverwogen en doelmatig gebruik van ICT?

Om deze vraag te beantwoorden, zijn er zes indicatoren opgesteld. Per indicator wordt er aan de hand van enkele subindicatoren aangetoond dat ik als docent een professional ben die kennis heeft van...