3.1 Informatievaardigheden

Subindicator 3.1.1

De docent toont aan dat hij adequaat gebruik kan maken van zoekmachines en databases om zo digitaal (leer-) materiaal te ontsluiten.

KlasCement

Voor de lessen die ik geef, doe ik graag inspiratie op via KlasCement. Dit is 'een netwerk van verbonden leraren en leermiddelen', zoals op de website vermeld is. Op de site bevindt zich een zoekmachine om in alle leermiddelen te zoeken naar lesmateriaal dat door andere docenten geüpload is. Met behulp van deze inspiratie kan ik heel toffe lessen geven.

Google Scholar

Via de wetenschappelijke zoekmachine Google Scholar zoek ik regelmatig betrouwbare bronnen. Het prettige aan Scholar is dat citaten direct overgenomen kunnen worden. Daarnaast zijn de gegevens van de auteur, de titel van het boek/artikel en de publicatiedatum bijna altijd gemakkelijk te vinden. Ook werkt het met de bronvermelding ideaal: de APA-bronvermelding is met één klik op te halen. Deze kun je vervolgens in Word (of LaTeX) plakken.

Subindicator 3.1.2

De docent toont aan dat hij sites kan beoordelen op betrouwbaarheid en authenticiteit en dat hij het belang hiervan kan overbrengen op zijn leerlingen.

Om zelf te bepalen of een site betrouwbaar en authentiek is, kijk ik naar verschillende aspecten. Zo let ik op de url van de pagina: de site is betrouwbaarder wanneer het tot grote en bekende organisaties of netwerken behoort. Ook doorgrond ik kennis van de organisatie of de auteur: is deze gespecialiseerd in het onderwerp en heeft deze onderzoeken gepubliceerd? Natuurlijk bekijk ik ook of de website/auteur de enige is die iets beweert, of dat anderen de informatie bevestigen.

Checklist Hogeschool Leiden

Omdat ik het lastig vind 'betrouwbaarheid' in eigen woorden te beschrijven, gebruik ik voor mijn leerlingen de checklist van Hogeschool Leiden. In deze checklist staan diverse vragen die leerlingen bewust maken van de betrouwbaarheid van de website aan de hand van diverse aspecten, zoals objectiviteit, herkomst van de auteur/organisatie, sponsoring en bronvermelding.

informatie-beoordelen_HSLeiden.pdf

Subindicator 3.1.3

De docent toont aan dat hij verantwoord kan omgaan met andermans (digitale) producten en op de hoogte is van de regels met betrekking tot plagiaat en plagiaatpreventie.

ItsLearning plagiaatscanner

Mijn leerlingen leveren praktische opdrachten en verslagen in via ItsLearning. Onderdeel van deze elektronische leeromgeving is de plagiaatchecker. Deze bekijkt in hoeverre de ingeleverde tekst van de leerling overeenkomt met andermans teksten en geeft een percentage overeenkomst terug.

Google afbeeldingen - gefilterd

Voor mijn eigen lessen maak ik geregeld gebruik van afbeeldingen die op internet te vinden zijn. Deze verwerk ik bijvoorbeeld in een PowerPointpresentatie. De afbeeldingen moeten daarvoor wel rechtenvrij zijn. Een mooi hulpmiddel om die te vinden, is Google Afbeeldingen. Hierop kun je via het knopje 'tools' zoeken naar afbeeldingen met bepaalde gebruiksrechten. In de afbeelding hiernaast worden alle zoekresultaten getoond, gefilderd op 'gelabeld voor hergebruik'.