1. Attitude

Het onderwijs is onderdeel van de kennissamenleving waar wij ons in bevinden. In deze kennissamenleving speelt ICT een steeds grotere rol. Het is daarom belangrijk om deze ICT in het onderwijs te integreren en om je als docent bewust te zijn van de invloed van ICT-innovaties in het onderwijs. De vraag die in deze paragraaf beantwoordt is:

Wat is mijn houding tegenover ICT in het onderwijs?

Om deze vraag te beantwoorden, zijn er vier indicatoren opgesteld. Per indicator wordt er aan de hand van enkele subindicatoren aangetoond dat ik als docent een professional ben die...