4.3 Digitaal leermateriaal arrangeren

Subindicator 4.3.1

De docent toont aan dat hij gebruik maakt van diverse vindplaatsen van digitaal leermateriaal en in staat is daaruit ander leermateriaal te arrangeren.

Subindicator 4.3.2

De docent toont aan dat hij digitaal leermateriaal kan aanpassen aan de kenmerken van de lerenden, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in niveau, interesse, tempo en wijze van leren.

Subindicator 4.3.3

De docent toont aan dat hij in staat is om digitaal leermateriaal aan te passen rekening houdend met beeldschermdidactiek.

In het leerarrangement is een tabblad 'Oefeningen op niveau' gemaakt. Hierin zijn diverse oefeningen uiteen gezet. Een aantal van deze oefeningen zijn door andere mensen ontwikkeld. Zo komt er een opgave over de toren van Pisa van bijleswiskunde.nl en komt een andere opdracht van Moderne Wiskunde. Ook weet ik dat er interactief leermateriaal te vinden is op de website van H5P. Al eerder heb ik laten zien dat ik leermateriaal heb gevonden op KlasCement en Math4All (zie subindicatoren 1.1.1 en 3.3.3). Dit heb ik vervolgens aangepast of in een bundel via het leerarrangement aangeboden.

In het leerarrangement wordt er gebruik gemaakt van diverse opdrachten. De doelen zijn voor iedereen gelijk om oneerlijke kansen in het onderwijs tegen te gaan, dus daarin wordt er niet gedifferentieerd. Wel is er gebruik gemaakt van opdrachten op verschillende niveaus. In principe maakt iedereen de opdrachten op niveau 1 t/m 3. Leerlingen die de stof snel begrijpen, worden verwacht tot en met niveau 4 van Bloom's taxonomie (integreren) te maken. Daarnaast kunnen de snelle leerlingen ook de optionele opdracht over de Ikea kast Billy maken.

Ook wordt er gedifferentieerd in wijze van leren. De één kijkt liever video's en de ander leert beter door middel van voorbeelden. Daar wordt in de uitleg ook naar gehandeld. Tevens is er een praktische opdracht toegevoegd om de verkregen kennis in de praktijk toe te passen.

Met het leerarrangement toon ik aan dat ik ook de beeldschermdidactiek kan toepassen. Bij het bouwen van de website heb ik gekozen voor een eenvoudig thema: niet te druk en zonder heftige kleuren. Daarnaast is er gekozen voor een schreefloos lettertype, dat lezen voor dyslectici bevordert. Ook zijn er video's en afbeeldingen gebruikt om de tekstuele theorie te concretiseren en te visualiseren. Deze video's helpen mensen met dyslexie en ADHD om de teksten beter te begrijpen en om geconcentreerd te blijven. Bij het bouwen van de website is er ook getracht de leerlingen te kunnen motiveren, door een aantrekkelijk product te maken.