1.3 Reflecteren en onderzoeken

De docent is een reflecterende en onderzoekende professional.

Subindicator 1.3.1

De docent toont aan op methodische wijze ICT-gebruik te analyseren om zo systematisch verbeterpunten in zijn lespraktijk toe te passen en te beoordelen op effectiviteit.

Google Analytics

In de tweede periode van het jaar maakte ik een leerarrangement voor mijn klas. Het arrangement ging over de stelling van Pythagoras. In mijn lessen wordt er gerefereerd naar module M7 (het leerarrangement is dan ook te vinden via m7.myrtheblauw.nl). Om na te gaan of de website veel gebruikt werd, en om te bepalen of ik in de toekomst vaker van deze leerarrangementen ga maken, ben ik de gegevens gaan analyseren. Dat is gedaan met behulp van Google Analytics.

Uit gegevens blijkt dat de website door 26 unieke bezoekers is bezocht in de periode van de lessenreeks. Gemiddeld heeft een bezoeker 2,31 keer de website bezocht. Dat kan wel kloppen, aangezien ik er in twee lessen bewust naar verwezen heb. Omdat er verder nauwelijks op de website is gekeken, vind ik dat dit weinig toegevoegde waarde had. Het voordeel van een leerarrangement is dat er plaats- en tijdonafhankelijk geleerd kan worden. Echter, de leerlingen hebben er bijna alleen gebruik van gemaakt op de tijden dat ik hen onderwees .

Subindicator 1.3.2

De docent toont aan dat hij zoekt naar (interdisciplinaire) samenwerking met collega’s die in een vergelijkbare situatie rondom ICT en onderwijs verkeren.

Samenwerking met collega

In maart heb ik een les van mijn collega-stagiair bijgewoond. Hij gaf les aan de derdejaars klas en de les ging over kwadratische formules. Toevallig gaf ik die week ook les aan de tweedejaars klas en heb ik het ook over kwadratische functies gehad. Voor de tweedejaars klas heb ik een applet gemaakt met behulp van Geogebra. Ik heb met hem deze applet gedeeld, zodat hij het ook in de les kan gebruiken.