4.4 Kennisoverdracht

Subindicator 4.4.1

De docent toont aan dat hij gebruik maakt van ICT in zijn instructie en daarbij diverse hard- en software kan inzetten.

Zoals in subindicator 1.1.1 beschreven, maken de leerlingen bij mij in de les altijd gebruik van de software DWO. Ikzelf gebruik niet vaak PowerPoint of prezi, want ik schrijf sommen en berekeningen uit op het whiteboard. Wel ondersteun ik de lessen regelmatig met behulp van Geogebra (zie subindicator 1.2.1), een paddlet Math4all (zie subindicator 1.1.1) en Desmos. Elke les gebruik ik een digitale timer op de beamer om aan te geven hoe lang de leerlingen nog zelfstandig mogen werken.

Subindicator 4.4.2

De docent toont aan dat hij ICT inzet om gestructureerd oefenen vorm te geven.

Om leerlingen gestructureerd te laten oefenen, maak ik dus veel gebruik van DWO. Hier zijn de oefeningen in lineaire schaal van eenvoudig naar gevorderd te vinden, over allerlei onderwerpen van de wiskunde. Deze oefeningen sluiten ook aan op de modules waar de leerlingen lessen in krijgen. Je kunt het zelf proberen met de website hieronder. Log in als gast en klik op een module naar keuze.