1.4 Samenwerken

Subindicator 1.4.1

De docent toont aan dat hij opgedane ICT kennis en vaardigheden met andere docenten (binnen of buiten de school) kan delen om zo nieuwe kennis te construeren.

Samenwerking met collega

In maart heb ik een les van mijn collega-stagiair bijgewoond. Hij gaf les aan de derdejaars klas en de les ging over kwadratische formules. Toevallig gaf ik die week ook les aan de tweedejaars klas en heb ik het ook over kwadratische functies gehad. Voor de tweedejaars klas heb ik een applet gemaakt met behulp van Geogebra. Ik heb met hem deze applet gedeeld, zodat hij het ook in de les kan gebruiken.

Subindicator 1.4.2

De docent ondersteunt en motiveert collega’s en leerlingen in hun ICT ontwikkeling.

Voor de leerlingen van het eerste jaar heb ik de opdracht `statistisch onderzoek' opgezet. Leerlingen stellen een korte enquête op en deze gaan ze vervolgens analyseren. Ze maken er staaf-, beeld- of boomdiagrammen bij en berekenen percentages en gemiddelden. Dit kan met de hand, maar in de handleiding wordt er veel nadruk gelegd op het gebruik maken van digitale middelen, zoals Excel en Word. Op deze manier motiveer ik leerlingen in hun ICT ontwikkeling. Tijdens een les zijn de digitale vaardigheden, beschreven in de handleiding, toegelicht.

Statistisch_Onderzoek_eerstejaars.pdf