1.1 Leren en Innoveren

De docent is een lerende en innoverende professional.

Subindicator 1.1.1

De docent toont aan dat hij een lerende professional is die zelfstandig, creatief en kritisch gebruik maakt van de (nieuwe-) mogelijkheden van ICT bij leren, lesgeven en organiseren van onderwijs.

Als docent is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de huidige ICT-middelen. Daarnaast veranderen ICT-middelen voortdurend en komen er steeds nieuwe mogelijkheden bij. Het is daarom ook belangrijk om goed op de hoogte te blijven van deze nieuwe ontwikkelingen. Dat kan op diverse manieren.

Onderwijs van Morgen

Om op de hoogte te blijven van de ICT-middelen binnen het onderwijs (en met name het vakgebied wiskunde) maak ik sinds kort gebruik van Onderwijs van Morgen, een inspiratie- en kennisplatform van initiatiefnemer Malmberg. Op deze site worden regelmatig artikelen gepubliceerd over allerlei verschillende thema's, bijvoorbeeld 'digitalisering', waar nieuws over de digitalisering binnen het onderwijs te vinden is.


Math4All

Om vakspecifieke ICT-tools te vinden, maak ik vaak gebruik van de website Math4All. Op deze website staat uitleg van de wiskundestof per leerjaar en niveau, extra opdrachten en oefenexamens. Daarnaast staan er ook links naar SchoolTV, en video's waarin de wiskunde uitgelegd wordt. Een andere tak van de site zijn Applets. Deze applets zijn kleine stukjes van een programma dat zich richt op een specifiek onderwerp. Zo zijn er onder andere applets voor verhoudingen, lineaire functies opstellen en een eenheidsprijs van een product bepalen. Een voorbeeld van zo'n applet, 'prijs per stuk'. Probeer deze eens!

Subindicator 1.1.2

De docent toont aan dat hij beschikt over de overtuiging dat betekenisvol onderwijs vraagt om beargumenteerde inzet van ICT en is in staat om de verworvenheden en beperkingen van technologie te herkennen en te integreren in betekenisvol onderwijs.

DWO

Met mijn klassen maak ik bijna elke les gebruik van dwo (digitale wiskunde omgeving). Dit is een handige wiskundige omgeving waar het programma direct de antwoorden en tussenstappen van leerlingen controleert. Het programma bevat honderden opgaven gesorteerd op categorie. Elke opgave bestaat uit meerdere deelopgaven en de leerling krijgt feedback wanneer hij/zij een onvolledig of onjuist antwoord heeft ingevuld. Zo krijgt een leerling een groen vinkje bij een goed antwoord, een oranje vinkje bij een antwoord dat nog vereenvoudigd of afgerond moet worden en een rood kruisje wanneer het antwoord niet klopt. Zie de afbeelding.

Natuurlijk heeft het programma ook beperkingen. Een leerling kan heel gefrustreerd raken wanneer hij/zij niet weet waarom het kruisje rood is. Er staat namelijk niet altijd uitleg bij. Ook telt het programma normaal gesproken per opdracht op tot 100%, maar soms zit er een fout in het systeem waardoor het percentage niet kán oplopen tot 100%. Ook dit kan soms voor vervelende situaties zorgen. Natuurlijk nodig ik de leerling dan uit om samen naar de som te kijken en weer een lach op zijn gezicht te toveren ;).

Probeer DWO hieronder zelf! Log in als gast.