4.1 Didactische keuzes

Het maken van didactische keuzes

Subindicator 4.1.1

De docent toont aan dat bij het ontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT leerdoelen, leerproces en toetsing op elkaar zijn afgestemd.

Voor een lessenserie over de stelling van Pythagoras (module M7) heb ik een ICT-leerarrangement gemaakt. Deze website is altijd en door iedereen te bezoeken. De site is verdeeld in meerdere kopjes, waaronder Introductie, Pythagoras, Oefeningen op niveau en Proeftoets. In de introductie zijn de leerdoelen opgesteld. Vervolgens is de nieuwe theorie met uitleg via Pythagoras te leren. In Oefeningen op niveau staat bij elke oefening welk leedoel daarbij hoort. Tot slot kan de leerling een proeftoetsje doen waar deze leerdoelen getest worden.

De oefeningen zijn gekoppeld aan leerdoelen. De onderstaande oefening is een interactieve oefening en hoort bij leerdoel 1.

Screenshot van het leerarrangement. Klik erop om erheen te gaan.

Subindicator 4.1.2

De docent toont aan een relevante, rijke en effectieve leeromgeving te kunnen inrichten met ICT.

Deze competentie kan ik ook bewijzen aan de hand van het ICT-leerarrangement, zie subindicator 4.1.1.

Subindicator 4.1.3

De docent toont aan individuele leerprocessen en samenwerkend leren te kunnen aansturen en begeleiden met een effectieve inzet van ICT.

In indicator 3.3.6 schreef ik over het statistische onderzoekje dat de eerstejaars leerlingen gaan uitvoeren. Het onderzoekje wordt uitgevoerd in groepjes van 2 tot 4 personen. Elke leerling moet aan het eind reflecteren op de samenwerking, dus van elk individu wordt inzet verwacht. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het presenteren van de verkregen resultaten. Dit moeten leerlingen doen met behulp van een computerprogramma, waarvan Excel het meest voor de hand ligt. Hierbij is het gebruik van ICT natuurlijk cruciaal. De rol van de docent verandert hierdoor naar het begeleiden van kleine groepjes door het geven van gevraagde en ongevraagde feedback in plaats van het klassikaal lesgeven.